Hinnakiri

Kehtib alates 01.04.2021.

Visiiditasu perearsti nimistu patsientidele:

 • Ambulatoorne vastuvõtt tasuta.
 • Koduvisiit (v.a. alla 2-aastased lapsed) 5 €

Visiiditasud perearsti nimistu ravikindlustuseta patsiendile:

 • Perearsti esmane vastuvõtt 50 €
 • Perearsti korduv vastuvõtt 30 €
 • Perearsti koduvisiit 75 €
 • Pereõe esmane vastuvõtt 25 €
 • Pereõe korduv vastuvõtt 20 €
 • Pereõe koduvisiit 50 €
 • Perearsti retsepti pikendamine 20 €
 • Pereõe retsepti pikendamine 10 €

Tasulised teenused:

 • Mootorsõidukijuhi tervisetõend (digitaalne deklaratsioon) 30 €
 • Mootorsõidukijuhi tervisetõend (deklaratsioon paberkandjal) 40 €
 • Arstitõend relvaloa väljastamiseks 40 €
 • Tervisetõend ja muud tõendid täiskasvanule 20 €
 • Tervisetõend õpilasele 10 €. Tervisetõendi hinnale lisanduvad vajadusel tehtud uuringud vastavalt Eesti Haigekassa hinnakirjale.
 • Tõend abivahenditele 5 €
 • Vaktsineerimispassi või dublikaadi väljastamine 5 €
 • Reisimeditsiinialane nõustamine 12 €
 • Dokumentide krüpteeritult edastamine 10 €
 • Töövõimetuslehe dublikaadi väljastamine 5 €
 • Võõrkeelse tõendi väljastamine 10 €

NB! Kooli puudumistõendeid ja laagritõendeid perearstid ei väljasta! (Vastavalt “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” paragrahv 36 alusel ja sotsiaalministri määruse “Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” alusel)

Eesti Haigekassas kindlustamata patsiendile lisandub tõendi maksumusele perearsti või pereõe vastuvõtutasu.

Kindlustamata ja/või nimistusse mittekuuluva patsiendi vaktsiini hinnale lisandub 5 €.

Patsiendi oma soovil tehtud uuringute eest tasub patsient ise vastavalt Eesti Haigekassa
hinnakirjale, millele lisandub pereõe vastuvõtutasu.

Tasumine toimub sularahas.